Vrijwillige voorzitters of bijzitters

Zondag 9 juni 2024 trekken we naar de stembus voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. Wil je graag jouw steentje bijdragen aan een vlotte verkiezingsdag? Dit is je kans!

Wie zoeken we?

Ons lokaal bestuur zoekt gemotiveerde vrijwilligers die de functie van voorzitter, secretaris of bijzitter van een stembureau op zich willen nemen. Elk stembureau is samengesteld uit een zestal personen. Als voorzitter of secretaris krijg je kort voor de verkiezingen een opleiding.

Enkele aandachtspunten:

 • Kandidaat-vrijwilligers moeten in onze gemeente wonen.
 • Je moet aanwezig kunnen zijn van bij de opstart rond 7 uur tot het sluiten van het stembureau.

Gedurende de verkiezingsdag voorzien we de nodige hapjes en drankjes. Daarnaast ontvang je een financiële vergoeding:

Functie

Bedrag

Voorzitter60 €
Secretaris/bijzitter37,50 €

Wie komt in aanmerking?

 • Personen met voeling voor informatica zijn erg welkom als kandidaat-voorzitter.
 • Voor de bijzitters komen alle profielen in aanmerking. De taken van een bijzitter zijn onder meer:
  • identiteitskaarten aannemen en teruggeven
  • nakijken of de personen die zich aanmelden ook in de kiezerslijsten staan
  • oproepingskaarten afstempelen
  • magneetkaarten overhandigen
  • zorg dragen voor een vlotte doorstroming in het stembureau

Stel je kandidaat!

Woon je in Groot-Zaventem en heb je interesse om je steentje bij te dragen? Contacteer ons! 

 • Via email: verkiezingen@zaventem.be
 • Via telefoon: 02 717 88 24
 • Of per brief: Lokaal bestuur Zaventem, Dienst Verkiezingen, Stationsstraat 8, 1930 Zaventem

Dank bij voorbaat!