Wateroverlast

Zaventem heeft bij hevige regen te kampen met wateroverlast. De laatste jaren werden er heel wat maatregelen getroffen om de wateroverlast te beperken. Onder andere de aanleg van erosiepoelen, erosiehakhoutwallen, grasstroken, bufferbekkens en winterbeddingen maken deel uit van de genomen maatregelen.

Contacteer bij wateroverlast:

  • Technische Dienst van de gemeente (tijdens de diensturen).
  • Brandweer

Contacteer bij modder- en wateroverlast die dreigend is (noodsituatie): 

  • Brandweer