Weigering tot omgevingsvergunning - OMV_ 2021014883 - Leuvensesteenweg 623

Datum bekendmaking woensdag 07 april 2021
Datum besluit maandag 29 maart 2021
Datum zitting maandag 29 maart 2021