Weigering tot omgevingsvergunning - OMV_2020097759 - Mechelsesteenweg 156

Datum bekendmaking vrijdag 30 april 2021
Datum besluit donderdag 01 april 2021
Datum zitting donderdag 01 april 2021