Weigering tot omgevingsvergunning - OMV_2021115747 - Mechelsesteenweg 12

Datum bekendmaking woensdag 29 september 2021
Datum besluit maandag 27 september 2021
Datum zitting maandag 27 september 2021