Weigering tot omgevingsvergunning - OMV_2021122940 - Konrad Adenauerwijk 29

Datum bekendmaking donderdag 18 november 2021
Datum besluit dinsdag 16 november 2021
Datum zitting dinsdag 16 november 2021