Weigering tot omgevingsvergunning - OMV_2021123682 - Kleine Kerkstraat 4- 6

Datum bekendmaking woensdag 06 oktober 2021
Datum besluit maandag 04 oktober 2021
Datum zitting maandag 04 oktober 2021