Weigering tot omgevingsvergunning OMV_2021129904 - Dorp 6

Datum bekendmaking donderdag 28 oktober 2021
Datum besluit maandag 25 oktober 2021
Datum zitting maandag 25 oktober 2021