Werken langs de R0 in het kader van hakhoutbeheer

Vanaf begin januari voert het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit langs de R0 (binnen- en buitenring) in het kader van het hakhoutbeheer. Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.

Wat is hakhoutbeheer?

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit. Dit wordt tussen november en maart uitgevoerd, omdat bomen en struiken dan niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels niet broeden.

De Vlaamse overheid kiest voor ecologisch bermbeheer

Om eventueel nadelige effecten op fauna en flora te beperken, werkt het Agentschap Wegen en Verkeer voor langere zones in segmenten. Zo schiet een bepaalde zone al terug uit voor het volgende stuk wordt aangepakt, enkele jaren later. Door kleinschaliger te werken, wordt de impact op fauna en flora getemperd.

De werken kunnen op het eerste zicht drastisch lijken, maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stompen tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht op de bodem. Hierdoor kunnen de voorjaarsbloeiers en andere planten beter groeien. De wegbermen vormen zo interessante verbindingsassen tussen verschillende natuur- en leefgebieden van fauna en flora. Dieren gebruiken ze om zich te verplaatsen en nieuwe gebieden te koloniseren.

Veiligheid is topprioriteit

Naast de verrijking van het ecosysteem, zorgt hakhoutbeheer ook voor een grotere verkeersveiligheid. Oudere bomen hebben de neiging om overhangende takken te ontwikkelen die de zichtbaarheid op de weg kunnen beperken. Bovendien krijgen ze gemakkelijk dood hout in hun kruin, dat bij sterke wind op het wegdek kan belanden. Oude en verzwakte bomen kunnen omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze kunnen dan op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor de weggebruikers. Hakhoutbeheer helpt dit voorkomen.

Een groen scherm

Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het bijhorende verkeer beter zichtbaar. Dit is tijdelijk doordat het groen weer snel uitschiet, in het voorjaar. Het snoeien van struiken en bomen in de bermen heeft geen invloed op het geluidsniveau in de omgeving door een nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een groep bomen of struiken van enkele honderden meters breed die een gesloten geheel vormt van bodem tot kruin.

Hinder tijdens de werken

De werken worden uitgevoerd met gemotoriseerde voertuigen en machines. Het Agentschap Wegen en Verkeer verontschuldigt zich voor eventuele geluidshinder.

Er zal slecht beperkte hinder zijn voor het verkeer, gezien de werken worden uitgevoerd met een mobiele werf.

Meer informatie over hakhoutbeheer en de planning

Gepubliceerd op woensdag 22 december 2021 11.55 u.