Wespenverdelging

Waar kan je terecht wanneer je wespen of hoornaars wil laten verdelgen?

Stel jezelf eerst deze twee vragen

Is het nest wel hinderlijk?

Wespen en Europese hoornaars spelen een belangrijke rol in onze biotoop. Ze ruimen een groot aantal andere hinderlijke insecten op. Ga dus niet zomaar elk wespennest te lijf. De Aziatische hoornaar daarentegen, die willen we absoluut wél kwijt. Hij is zeer schadelijk voor onze biotoop en eet al onze bijen op.

Waar bevindt het nest zich?

Als je geen nest ziet, kan een verdelger niets doen. Het voor de mens onschadelijke gif dat gebruikt wordt tegen wespen, moet immers in het nest gebracht worden. 

Wespen en Europese hoornaars

Is er een wespen- of hoornaarsnest dat echt gevaar of hinder veroorzaakt? Op www.wespennestvlaanderen.be kan je via je postcode of je stad/gemeente een gekwalificeerde verdelger vinden.

Bijen

Voor bijen schakel je een imker in, die de kolonie meestal kan vangen en verplaatsen. De meeste bijensoorten zijn namelijk beschermd en mogen niet zomaar vernietigd worden. Op www.wespennestvlaanderen.be kan je via je postcode of je stad/gemeente ook een imker vinden. 

Aziatische hoornaars

Voor het verdelgen van nesten van de Aziatische hoornaar, kan je een beroep doen op de brandweer. De verdelging van de Aziatische hoornaar is gratis.

Verdelging Aziatische hoornaars aanvragen?

info@zvbw.be | 02 451 49 11

Voeg indien mogelijk een foto van het nest of van de hoornaars toe. Zo kan de brandweer in vele gevallen alvast het onderscheid maken tussen de Europese en de Aziatische hoornaar.

Meer info?

www.vlaamsbrabantwest.be/wespen-melden/

Goed om weten!

Soms is een wespensteek of de steek van een hoornaar gevaarlijk.
Bel in de volgende gevallen meteen het noodnummer 112!

  • Bij een steek in de mond of keel
    Laat het slachtoffer ondertussen op een ijsblokje zuigen om de zwelling tegen te gaan.
  • Bij een allergische reactie
    Tekenen van zo’n allergische reactie kunnen zijn: hevige benauwdheid, shockverschijnselen (snelle hartslag en ademhaling) of een zwelling in de hals of keel. Heeft het slachtoffer een adrenalinepen (EpiPen) bij zich? En heeft het slachtoffer gezwollen lippen of benauwdheid? Dan kan je hem of haar helpen om die pen toe te dienen.