Wettelijk samenwonen ontbinden/ beëindigen

Maak een afspraak

Om een wettelijke samenwoonst te beëindigen, moet je zelf stappen ondernemen. Het volstaat niet om elk op een ander adres te gaan wonen.

De wettelijke samenwoonst wordt met andere woorden niet automatisch ontbonden als je niet meer samenwoont.

Je kan de wettelijke samenwoonst ook beëindigen als je nog op hetzelfde adres blijft wonen.

Procedure

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • In onderlinge overeenstemming door de samenwonenden;
 • Door het huwelijk;
 • Door het overlijden van een van de partners;

Door het afleggen van een verklaring van éénzijdige beëindiging. Een éénzijdige beëindiging kost € 190 voor betekening door de gerechtsdeurwaarder. Dit is een basisbedrag en kan soms meer of minder zijn, het overige bedrag zal na de betekening verrekend worden.

Kostprijs

 •  In onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
  • gratis
 • Éénzijdige beëindiging
  •  € 208,89
 • Éénzijdige beëindiging in het buitenland
  • € 260 

Het te betalen bedrag hangt af van de gerechtsdeurwaarderkosten die nodig zijn om het contract te beëindigen.

Je brengt je rekeningnummer mee, dit wordt doorgegeven aan de gerechtsdeurwaarder. Als het betaald bedrag niet nodig was, krijg je het resterende bedrag op je rekening teruggestort.