Wie mag stemmen?

Op 9 juni 2024 vinden drie verkiezingen plaats:

  • De Europese verkiezing: je kiest vertegenwoordigers voor het Europese parlement
  • De federale verkiezingen: je kiest parlementsleden voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • Verkiezingen voor het Vlaams parlement.

Wie voor welke verkiezingen mag stemmen hangt af van je leeftijd en nationaliteit. We geven je een overzicht in onderstaande tabel. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: http://www.verkiezingen.fgov.be.

Ben je 16 of 17 jaar?

 BELGEU-BURGERNIET-EU-BURGER
Europese verkiezingen• Je ontvangt automatisch een stembrief op je  thuisadres. Je kan dus stemmen zonder je op voorhand in te schrijven.
• Je bent niet verplicht om te stemmen.
• Je kan alleen stemmen als je je voor 31 maart inschrijft via
www.zaventem.be/eu-burger.
• Je bent niet verplicht om te stemmen.
Je mag niet stemmen.
Federale verkiezingenJe mag niet stemmen.Je mag niet stemmen.Je mag niet stemmen.
Vlaams parlementJe mag niet stemmen.Je mag niet stemmen.Je mag niet stemmen.

Ben je 18 jaar of ouder?

 BELGEU-BURGERNIET-EU-BURGER
Europese verkiezingen• Je ontvangt automatisch een
stembrief op je thuisadres. Je kan dus stemmen zonder je op voorhand in te schrijven.
• Je bent verplicht om te stemmen.
• Je kan alleen stemmen als je
je voor 31 maart inschrijft via
www.zaventem.be/eu-burger.
• Als je inschrijving goedgekeurd
is, ben je verplicht om te stemmen.
Je mag niet stemmen.
Federale verkiezingen• Je ontvangt automatisch een
stembrief op je thuisadres. Je kan dus stemmen zonder je op voorhand in te schrijven.
• Je bent verplicht om te stemmen.
Je mag niet stemmen.Je mag niet stemmen.
Vlaams parlement• Je ontvangt automatisch een
stembrief op je thuisadres. Je kan dus stemmen zonder je op voorhand in te schrijven.
• Je bent verplicht om te stemmen.
Je mag niet stemmen.Je mag niet stemmen.