Woonbeleid

Zaventem en Kortenberg werken samen in het intergemeentelijke woonproject ''Wonen in het hart van Midden-Brabant''. Het project wordt gerealiseerd met steun van de provincie Vlaams-Brabant en Wonen-Vlaanderen en wordt uitgevoerd door IGO.

Doelstellingen:

  • ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie rond wonen
  • organiseren van woonoverleg
  • aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners via de uitbouw van het Woonenergieloket
  • uitvoeren van taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het volledige woningpatrimonium in de gemeenten
  • nemen van initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen
  • nemen van initiatieven m.b.t. zorgwonen, kangoeroewonen, meegroeiwonen en levenslang en aanpasbaar wonen
  • nemen van initiatieven m.b.t. het stimuleren van rationeel energiegebruik, duurzaam (ver)bouwen en duurzame energieproductie

Vlaams Woninghuurdecreet

Of u nu huurder, verhuurder of kotstudent bent, alle huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten, vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet.

Het is enkel van toepassing op de huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats en op studentenhuisvesting. Dus niet op handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten of huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages.

Wat verandert er dan precies? In het decreet staan nieuwigheden rond o.a. de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de huurwaarborg, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs. Het decreet bevat ook vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten.

Informeer u dus goed voor u als verhuurder een huurcontract opstelt of als huurder een contract ondertekent.

Meer informatie vindt u op www.woninghuur.vlaanderen .

Contact & openingsuren

Woonenergieloket

Adres
Steenokkerzeelstraat 56 , 1930 Zaventem Dienst Omgeving
GSM
0471 85 03 77
woonenergieloket.zaventem@igo.be
Openingsuren

Elke dag telefonisch bereikbaar en via e-mail.
Op afspraak: vrijdagen tussen 9 en 12 uur.

Meer openingsuren Woonenergieloket