Zavelbos

Over het Zavelbos

Het Zavelbos is ingericht door Regionaal Landschap Brabantse Kouters met financiële steun van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Vlaamse Randfonds en Toyota. Bij de inrichting ging veel aandacht naar biodiversiteit en diverse activiteiten voor jong en oud.

Inheems groen

In het najaar van 2022 plantten werknemers van privépartner Toyota diverse inheemse loofboomsoorten zoals wintereik, haagbeuk en esdoorn. Aan de zuidzijde van het bos creëerden ze een brede bosrand met soorten die veel nectar en bessen produceren. Zo kunnen vlinders, insecten en vogels zich in de toekomst te goed doen aan veel voedsel.

Spelen en wandelen

In het bos lag al een breed pad, Regionaal Landschap Brabantse Kouters koos ervoor om geen extra paden te voorzien. Wel werden zitbanken en speeltoestellen geïnstalleerd voor kinderen. Zo kunnen gezinnen er avontuurlijke en uitdagende wandelingen in het bos maken. 

BMX parcours en uitzonderlijk grote hondenweide

De noordzijde van het Zavelbos leent zich tot een uitdagend BMX parcours. De Sterrebeekse jeugd zat via een participatietraject mee aan de ontwerptafel ervan. Tot slot biedt het Zavelbos één van de grootste hondenweides in de Vlaamse Rand! Met een totale oppervlakte van meer dan 1,2ha zullen grotere en kleinere honden op twee aparte delen kunnen loslopen.