Zaventem aan Zet

Met Zaventem aan Zet wil het lokale bestuur zijn inwoners betrekken bij het beleid. Zo krijg jij als inwoner op regelmatige basis inspraak in het reilen en zeilen van onze gemeente. We werken steeds rond een bepaald thema of project en zijn benieuwd naar jouw ideeën!

Op deze pagina van Zaventem aan Zet blijf je op de hoogte van de voorbije, huidige en toekomstige thema's en weet je wanneer jij aan zet bent!

De huidige thema's: mobiliteit en klimaat

In december 2020 organiseerden we een grootschalige bevraging bij de Zaventemnaars over de mobiliteit binnen elke deelgemeente. In 2021 werden op basis daarvan mogelijke oplossingen en scenario’s uitgewerkt. Eind 2021 en begin 2022 werden deze toegelicht tijdens informatiesessies en debatsessies.

Lees meer over het huidige thema 'Mobiliteit'

Op 30 mei 2024 organiseren we een klimaattafel. Daarmee bijten we de spits af van een nieuw burgerparticipatietraject van meerdere jaren. Schuif gerust mee aan om samen na te denken over de vier thema’s van ons Lokaal Energie- en Klimaatpact: vergroening, mobiliteit, regenwater en energie.

Lees meer over het huidige thema 'Klimaat'

Voorbije edities

In 2020 werd het thema 'samen leven' gelanceerd. Via het online platform van Zaventem aan Zet kwam een dertigtal ideeën binnen om vanuit de burger, verenigingen en de gemeente positief bij te dragen aan het samenlevingsgevoel in Zaventem.

Lees meer over Zaventem aan Zet: samen leven

In 2017 werkten we rond 'Veiligheid in uw straat' . Daarbij werden 'wijkcafés' georganiseerd in elke deelgemeente. Tijdens deze overlegmomenten vernamen de inwoners ook de resultaten van de enquête die eerder circuleerde. Opmerkingen, suggesties en voorstellen werden vertaald in concrete projecten om de veiligheid te verbeteren.

Lees meer over Zaventem aan Zet: veiligheid

In het najaar van 2016 werd het thema 'gemeentelijk sociaal beleid' besproken via Zaventem aan Zet. Er werden drie discussieronden gelanceerd, gericht op tieners, senioren en buurtwerking.

Lees meer over Zaventem aan Zet: sociaal beleid

Nog in 2016 gaven burgers hun mening over 'netheid van de gemeente'. Er vonden opnieuw overlegmomenten plaats in de 4 deelgemeenten, deze keer met ondersteuning van afvalbedrijf Interza.

Lees meer over Zaventem aan Zet: netheid

In 2015 kwam het onderwerp "de werking van het cultuurcentrumaan bodHet massaal bijgewoonde discussiemoment werd voorafgegaan door de verspreiding van een enquête over de culturele werking van het nieuwe CC.

Lees meer over Zaventem aan Zet: cultuur

Tijdens het werkingsjaar 2015 werden twee participatieronden georganiseerd omtrent 'publieke ruimte voor recreatie'. In Sterrebeek, Sint-Stevens-Woluwe en Nossegem gaven de burgers aan welke locaties ze het meest geschikt vonden om nieuwe sport- en spelinfrastructuur in te richten. In Zaventem kwam voornamelijk de bestaande infrastructuur aan bod.

Lees meer over Zaventem aan Zet: publieke ruimte voor recreatie

Wijkovereenkomsten

De wijkovereenkomsten worden in het 'Zaventem aan Zet'- concept omschreven als overeenkomsten tussen de burgers en het gemeentebestuur. Deze overeenkomsten worden opgesteld na breed en open overleg met de burger. Tijdens de duur van de overeenkomsten zijn evaluatiemomenten voorzien, waarbij burger en bestuur met elkaar in dialoog gaan over de stand van zaken en de uitvoering van de verschillende projecten.

Contact & openingsuren

Zaventem aan Zet

Adres
Diegemstraat 37 , 1930 Zaventem
Tel.
02 717 89 00
zaventemaanzet@zaventem.be
Openingsuren