Zaventem aan Zet: cultuur

Zaventem aan Zet is een participatieproject van de gemeente Zaventem. Op 26 april werd in de raadszaal van het gemeentehuis in de Diegemstraat een interessante gespreksochtend georganiseerd met ruim 100 cultuurliefhebbers. Centraal in de gesprekken stonden o.a. volgende vragen: hoe moet de programmatie er uit zien van het nieuwe culturele centrum? Wat verwacht je van de werking en het gebruik van het cc? Welke plaats krijgen de verenigingen? Welke doelgroepen moeten we bereiken? 

 In de maand voor de gespreksmiddag werd een enquête verspreid. Op basis van een reeks van 12 vragen konden burgers uiten wat hun verwachting is t.o.v. de werking van het nieuwe centrum. De enquête werd duidelijk gesmaakt want ze werd door meer dan 250 mensen volledig ingevuld. De communicatie- en cultuurdienst staken een tandje bij om de resultaten te verwerken in een overzichtelijke presentatie.

Voorlopige conclusies  

Uit de gesprekken kwamen volgende belangrijke elementen naar voren:  

  • Voorrang aan Zaventemse verenigingen
  • De belangrijke functie van 'ontmoetingshuis'
  • Een brede programmatie, waarin oud én jong zich kunnen vinden
  • Aandacht voor plaatselijke bedrijven: bijvoorbeeld een programmatie tussen 17 en 19u
  • Actieve betrokkenheid met scholen en kunstacademie
  • Aandacht voor jong kunsttalent en gevestigde kunstenaars

Dit was slechts een greep uit de tientallen creatieve voorstellen en constructieve ideeën die werden voorgesteld. 

Het college en de cultuurdienst gingen vervolgens aan de slag om de bevindingen, ideeën en resultaten van de gespreksronde en enquête verder uit te werken.

Resultaten