Zaventem aan Zet: netheid

Zaventem aan Zet is een participatieproject van de gemeente Zaventem. In de loop van de maanden maart en april  2016 werden een aantal inspraakmomenten georganiseerd over de netheid van de openbare ruimteTijdens de verschillende wijkvergaderingen kregen bewoners een toelichting bij het huidige beleid en activiteiten die de gemeente onderneemt op vlak van netheid, zwerfvuil en sluikstort.

Jan Buysse directeur (Interza/Incovo) gaf een toelichting bij de vijf pijlers van een goed beleid :

  1. Infrastructuur: vuilbakken, borstelrondes straten, glasbakken, ...
  2. Omgeving: beplanting en het onderhoud daarvan, goede aanleg en onderhoud van stoepen, ...
  3. Communicatie: campagnes naar de burger om gedrag bij te sturen
  4. Participatie: zwerfvuilacties, acties door scholen of i.s.m. handelaars, ...
  5. Handhaving: camera’s, boetes, controle reglementen, ...

Aan de aanwezigen werd gevraagd om rond deze vijf pijlers enerzijds de pijnpunten in hun omgeving te duiden en anderzijds suggesties voor verbetering te formuleren. Tenslotte werd ook gevraagd om de haalbaarheid van ideeën in te schatten. Volgende vragen vormden een leidraad voor de discussies:

  • Hoe kunnen we bestaande overlast vermijden en een gedragswijziging bekomen?
  • Indien de gemeente een budget voorziet om te sensibiliseren en concrete ideeën mee te nemen. Wat zouden goede manieren van sensibiliseren en communicatie zijn?
  • Wat kan je als individu doen? Wat kan je als groep burgers doen?