Zaventem aan Zet: publieke ruimte voor recreatie

Zaventem aan Zet is een participatieproject van de gemeente Zaventem. In het voorjaar van 2015 vond in elke deelgemeente een inspraakavond plaats over publieke ruimte voor sport en ontspanning. Op deze avonden werd zowel de bestaande situatie bekeken als onderzocht wat beter kon in de toekomst. 

Per deelgemeente gingen we op zoek naar een extra nieuwe locatie voor sport, spel en ontmoeting. Wat is een goede locatie en hoe wordt deze best ingericht? Wat kan beter bij de reeds bestaande sport- en speelveldjes? Welke locaties verdienen een opfrisbeurt? 

In Sterrebeek lag al een concreet project op tafel: het nieuwe park ‘Het Zeen’. Tal van suggesties van participerende burgers met betrekking tot het ontmoeten, spelen en sporten werden door het ontwerpbureau meegenomen. 

Al snel bleek in Nossegem de nood aan ontspanningsruimten hoog. Op basis van tal van voorstellen en afwegingen die naar boven kwamen op de inspraakavond kwam de inrichting van de Kersenbergstraat als nieuwe centrale plek voor sport en spel tot stand

In Sint-Stevens-Woluwe kreeg park Liekendael, op basis van de input van buurtbewoners, een serieuze opwaardering. 

Als laatste kwam ook de gemeente Zaventem aan bod. Aangezien hier al heel wat sport- en speelvoorzieningen aanwezig zijn lag de focus van de inspraakavond vooral op wat er op de huidige plekken nog beter kan. De gemeentelijke jeugd- en sportdienst namen de opmerkingen en suggesties ter harte in de daaropvolgende maanden en jaren.