Zaventem aan Zet: veiligheid

Zaventem aan Zet is een participatieproject van de gemeente Zaventem. In 2017 was het thema 'veiligheid'. 

Een digitale bevraging was een eerste stap in dit 'Zaventem aan Zet'-project. De antwoorden en resultaten werden o.a. gebruikt als discussiestof tijdens een aantal wijkcafés en gespreksavonden die we in elke deelgemeente organiseerden. 

Een globale veiligheid nota werd in zomer van 2018 aan het college voorgelegd. Het college koppelde op zijn beurt terug met beleidsacties.