Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Dit is een financiële tegemoetkoming voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.
Het bedrag is afhankelijk van hoeveel zorg je nodig hebt en van je (gezins)inkomen.
Ja kan een aanvraag indienen via de sociale dienst van je mutualiteit of via het Sociaal Huis.